Abaja ba Kristo

Een  protestantse zustergemeenschap (Diaconessen)  in Rubengera.  De zusters doen veel voor de plaatselijke bevolking op het gebied van onderwijs,  landbouw, (gezondheids-)zorg en geestelijke verzorging. Nog altijd laat de genocide in Rwanda zijn sporen na. De zusters zijn dan ook begaan met het lot van de vele weeskinderen.

Projecten

Landbouwproject .

In 2004 zijn de diaconessen begonnen met een opleidingsproject voor boeren in Rubengera en omgeving. Elke jaar worden 150 boeren en boerinnen geselecteerd die zowel theoretisch als praktisch onderwijs krijgen over allerlei onderwerpen die met landbouw te maken hebben.
Door middel van zelfhulp groepen en microkredieten verbetert de levensstandaard van de deelnemers aanzienlijk.
Op de landbouwgrond van de diaconessen (acht hectare) worden verschillende gewassen verbouwd en er worden champignons gekweekt. Ook zijn er stallen voor koeien en varkens. Met de opbrengst van de landbouw en veeteelt kunnen de zusters voor een groot deel in hun eigen onderhoud voorzien. Bovendien dragen de zusters op deze manier bij aan duurzame landbouw, een goed milieu en aan voedselzekerheid.

*Babyproject.

Ongeveer 50baby’s zijn opgenomen in het baby project. Goede en voldoende voeding is van levensbelang voor baby’s. Mede door de gebrekkige leefomstandigheden en stress, heeft lang niet iedere moeder voldoende melkproductie. Zeker wanneer het om tweelingen gaat (en dat komt heel veel voor!) is de borstvoeding vaak niet toereikend. Daarnaast is van een aantal baby’s de moeder overleden.
De diaconessen helpen de (pleeg)moeders met geld zodat ze melk kunnen kopen. Elke maand komende moeders met hun baby’s bij de zusters en ontmoeten elkaar daar. Zij krijgen dan instructies over onder meer de bereiding van de melk en over goede hygiëne. Ook worden de baby’s gecontroleerd op hun gewicht en er wordt gekeken naar hun fysieke en geestelijke ontwikkeling.(consultatiebureau).

*Scholingsproject voor jongeren.

Jongeren  krijgen schoolgeld en leermiddelen betaald, zodat zij hun opleiding kunnen afmaken. Het gaat hier om jongeren die wees zijn, Aids hebben of jongeren waarvan de ouders arm zijn. Er is een groot gebrek aan geschoolde vakmensen daarom krijgen meer praktisch ingestelde jongeren de mogelijkheid een vak te leren, zoals automonteur, timmerman, naaister, kapster of kok. Dit alles met het doel dat zij na de opleiding in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Er is een technische school.
-Heel recent is begonnen met het opzetten van een basisschool. Deze basisschool heeft hoge prioriteit. Ze zijn klein begonnen maar willen meer kinderen de kans op onderwijs bieden. Er wordt geld voor ingezameld zodat de school de bestaande 2 klasjes kan uitbreiden

*Water

Sinds 1995 is er veel gedaan aan de watervoorziening in Rubengera.
Op het landbouwterrein wordt gewerkt aan een irrigatiesysteem, zodat er vaker per jaar kan worden geoogst. Er loopt een rivier langs het terrein waaruit het water kan worden gepompt.  In elektriciteit en een waterpomp is al voorzien. Nu nog een flink waterreservoir bouwen. Het fundament voor stabiele watervoorziening is gelegd. 
De gemeenschap krijgt haar drinkwater via de lokale waterleiding. Regenwater wordt opgevangen en hergebruikt voor wassen, schoonmaken en om de planten en gewassen water te geven.

*Ouderen

Dit project ondersteunt arme, oudere mensen die geen hulp in hun directe omgeving hebben. Op dit moment ondersteunen de zusters tien weduwen en weduwnaars en een oude, alleenstaande man. Van de zusters krijgen ze onder meer: voedsel en kleding en geld voor hun ziekenfondsverzekering. Ook zoeken de zusters – in samenwerking met de betrokken lokale instanties -onderdak voor de mensen die geen huis hebben.

*Huizen

Sinds een aantal jaar staat de regering de opvang van weeskinderen in een weeshuis niet meer toe. In 2015 zijn de laatste kinderen uit het weeshuis van Abaja ba Kristo ondergebracht bij adoptie gezinnen.
Deze gezinnen worden begeleid door de zusters. Als het huis in slechte toestand verkeert. helpen de zusters met het opknappen van het huis of met het kopen van een nieuw huis. Voor de weeskinderen die geen familie meer hebben en zelfstandig kunnen gaan wonen, worden huizen gebouwd. 
Omdat de grond schaars is in Rwanda door de overbevolking, wordt er veel geld gevraagd voor een terrein om een huis op te bouwen. Daarom zoeken de zusters bij voorkeur een bestaand huis dat te koop is. Daar is veel geld voor nodig, meestal zo’n € 3.000, – per huis. Het blijkt een betere oplossing te zijn.

Kleine projectenfonds / microkredieten

Om jongeren en gezinnen te helpen bij het versterken van hun zelfstandigheid, is een fonds in het leven geroepen van waaruit microkredieten worden verstrekt. Een comité beoordeelt de aanvragen en bekijkt of een ingediend plan levensvatbaar is.

Microkrediet
Met een microkrediet kan bijvoorbeeld een winkeltje of een kapsalon worden gestart. Ook het beginnen met een kleinveeproject, zoals konijnen of kippen, behoort tot de mogelijkheden met een microkrediet. Via het landbouwproject worden al veel deelnemers geholpen met het starten van kleine projecten.

Beroepsopleidingen
Een aantal jongeren zijn gestart met een beroepsopleiding. Mogelijkheid tot het volgen van een restaurantopleiding, kappersopleiding, naaiopleiding of  een opleiding tot automonteur. In 2018 zijn weer enkele jongeren geselecteerd voor de training. 

Praktijkopleidingen
Uit dit fonds worden ook korte praktijkopleidingen betaald. Deze opleidingen duren meestal één jaar en bieden kansen op werk. Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor praktische opleidingen. In Rubengera zijn een paar opleidingen gestart voor jongeren die liever met hun handen dan met hun hoofd bezig zijn. De zusters helpen enkele van die jongeren met het vinden van de juiste opleiding en de middelen om deze te kunnen betalen.