Peacemaking and Healing ministries (PHM)

Peacemaking and Healing ministries (PHM) is  een geloofsgeoriĆ«nteerde  NGO, opgericht in 2009 in sector Rukoma/Remera.

Zij streven naar  een vreedzame samenleving en leefomgeving in Rwanda.  De aandacht wordt vooral gericht op  mensen die op welke wijze dan ook hebben geleden onder de genocide van 1994 of daders zijn geweest.

Doelen

1 Versterken van de cultuur van vrede, geweldloosheid, goede relaties om herstel te bevorderen, en moreel besef jegens de families in Rwanda.

2 Onder de aandacht brengen van vrede en verzoening, in het bijzonder ook op middelbare scholen in Rwanda onder de aandacht brengen.

3 Scheppen van een omgeving waarin vreedzaam samenleven en vergeving, herstel onder de mensen die op welke wijze dan ook hebben geleden onder de genocide van 1994.

4 Scheppen van vernieuwende projecten, bedoeld om de sociale welvaart en economische ontwikkeling van de Rwandese familie te versterken.

De trainingen.

In  het begin zijn de trainingen opgezet ten behoeve van ouderlingen en diakenen. Nog steeds worden in kerken die trainingen gegeven

Nu zijn het  in het bijzonder overlevenden van de genocide en voormalige gevangenen, beschuldigd van genocide, die  een centrale rol te spelen in de trainingen door het afleggen van een getuigenis van hun verleden en hoe zij er nu aan toe zijn: Light groups.

Steeds meer worden ook op de middelbare scholen  Peacemakers groepen opgezet.  Regelmatig is er bericht van weer een nieuwe groep die de scholing met goed gevolg hebben afgelegd .